Topbillede

 Klinikken er lukket for tilgang af nye patienter. 

Klinikken er blevet akkrediteret i februar 2017, og lever dermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den danske Kvalitetsmodel.    

 

BØRNEUNDERSØGELSER

Vi oplever at mange forældre bestiller tider til børneundersøgelser sent onsdag eftermiddag og ofte med flere børn på en gang. Vi har forståelse for, at det kan være vanskeligt at passe ind i en travl hverdag, men vi anbefaler, at du kommer med ét barn ad gangen, da det er vigtigt med fuld opmærksomhed på det enkelte barn. Vi henstiller desuden til, at du ikke vælger dagens seneste tider, da børnene ofte vil være for uoplagte og trætte til undersøgelsen på det tidspunkt.
1
2
3